Thursday, September 29, 2011

Antay Salakay


Taon, Linggo, Araw, Oras
Ilang sandali na nga ba ang lumipas?
Sa pag-aabang ng tamang panahon,
Upang sa inip na nadarama ay umahon.

Pagdating ng araw na pinapanaginipan,
Pagkawala ng oportunidad hindi na hahayaan
Paghihirapan ito at papahalagahan,
Tagumpay na nais ay pagpupunyagihan

Ngunit habang hindi pa ito dumarating,
Biyaya sa araw-araw ay siya na lang ang bibilangin
Hindi panay hinaharap ang hinahanap,
Dahil ang kasalukuyan ay may makikikita pa ring sarap.

Lahat naman ay may oras na nakatakda,
Sa pag-aantay ay huwag tuluyang masuya
Darating din ang araw ng iyong pagsalakay,
Patungo sa lugar ng minimithing tagumpay.

Photos and words by: jeklog
@ Lucban, Quezon
Guhit Kamay