Monday, January 24, 2011

Guhit Kamay


Paikot, Pahaba, Kanan, Kaliwa
Saan man dalhin ng gabay ang aking pluma
Panimula’y tila yata walang saysay
Nang maglaon ay makikita gandang taglay

Ihambing ito sa buhay na kinabibilangan.
Mga pinagdaraanan natin parang walang patutunguhan.
Bungkos-bungkos na tanong at pagaalinlangan,
ating ibinabato sa may Kapangyarihan.

Pero ika nga nila, lahat talaga ay may kadahilanan.
Pananalig sa Maykapal lamang ang kailangan.
Sa bawat liko at pangyayaring sa atin nagaganap,
ay mabubuo ang plano ng Diyos sa hinaharap.

Tiwala lang sa Kanya ang paniwalaan ng higit,
Sapagkat may rason ang lahat ng kanyang iginuguhit.
Sa papel mong buhay, kamay ay pasikot-sikot
Di magtatagal and tunay na ganda nito ay iyo ring mapupulot.

photos and words by: jeklog
@ Morayta, Manila

Have you ever felt this sudden urge to ask God what the hell is He doing in your life? That you want to cut the chase to see what really is bound to happen to you? Is what you are doing now, something essential to your destination? Or you are just shilly-shallying instead of being the next best thing? When is your time to be on top? Are the twists and turns that you are feeling going to lead you somewhere or at the end they are just going to make you throw up? That you want to pirate a copy of your life’s walkthrough so that you can get everything that is fated to be yours? So many questions about our life and our Guide fill our minds. As of this moment, I too do not have the answers to these queries. Perhaps the thing that will de-clutter our minds with these schemes will only be Trust in the Him, the Guide.

1 comment:

  1. I too would like to peek at the walkthrough of my life. -_-

    ReplyDelete