Sunday, November 15, 2009

Balang Araw


Giyera, Pinsala, Digmaan, Karahasan
Palitan ng putok tila walang katapusan,
Palagay niyo ba'y may kararatnan?
itong away na salat sa katuturan.

Di pagkakasundo ay hindi ba puwede madaan?
sa maayos at maginoong usapan?
nang hindi na tuluyan pang madagdagan,
bilang ng sinusundo ni kamatayan.

Pag natapos ba ito ay tiyak na may panalo?
dahil sa palagay ko lahat tayo ay talo.
rebelde, sibilyan, musmos at sundalo,
mga buhay nila'y nabago na panigurado

Darating pa kaya ang umagang inaabangan?
Bala pa kaya ay titila pa sa pag-ulan?
Ang araw na hinihintay na wala nang mawawalan,
at lahat ay tinatamasa ang tunay na kapayapaan.


photo and words by: jeklog
@ Lucban, Quezon

1 comment:

  1. Ganda ng title "BALAng Araw"...

    Paminsan walang ibang solusyon para makamtan ang pagbabago kundi gyera... pagbabago at kapayapaan.

    ReplyDelete