Thursday, March 4, 2010

Positibong Anggulo

Pasakit, Pagsubok, mga bitbit at himutok
dito kadalasang atensyon nati'y nakatutok

Gulo at pasanin palagiang nakikita

nitong minsang bulag nating mga mata


Pagsulyap sa buhay tila kay dilim

na parang may oras na di na kayang maatim,

Pero nasubukan mo na bang mayroong baguhin,

ibahin ang pokus ng iyong pagtingin


Na sa bawat pagdurusa ng iyong nadarama

sana rin ay may kagandahan kang napupuna

na sa gitna ng basura mong nakikita

may pag-asa pa rin palang nagbabadya


Minsan kaligayahan ay nasa atin lang din

Kung hindi lang ang pangit ang bibigyang diin

paglaanan ng kahalagahan mga nagpapasaya sa iyo,

sipatin ang buhay sa positibong anggulo


photo and words by:
jeklog @ Binondo, Manila

No comments:

Post a Comment