Tuesday, March 16, 2010

Kupas na Oras


Minuto, Segundo, Noon, Ngayon
Walang sing bilis ragasa ng panahon
Ang kani-kanina lang ay pagkabukas na'y kahapon
Ang akala mong kailan lang eh noon pa palang isang taon

Di namamalayan pagdaan ng mga bagay bagay
Isang saglit ay pangarap maya maya'y iyo nang taglay
Ang dati namang kayang gawin ng walang kahirap-hirap
Ngayon oras sa paggawa sa mga ito'y hindi na makahanap

May mga panahong nais mo nang balikan
saya, tuwa at kapayakan ng kabataan
Pero nang magbalik ulirat mula sa alapaap,
ay bigla rin ang muling pagharap sa hinaharap

Lasapin ang bawat sandali ng buhay na kumakaripas
Huwag magmadali sa iyong pagtahak ng landas
Dahil ang mga nakaligtaang namnamin na oras
Iiwan ka ng walang bakas at sa memorya'y kukupas


photo and words by: jeklog
@ Laon Laan, Manila


No comments:

Post a Comment