Sunday, June 7, 2009

Mani-Obra


Adobo, Nilaga, May balat, Wala
Halo-halong luto at paghahanda
nitong tumpok ng pagkaing dala,
na pinagkakakitaan ko at ng aking pamilya

Sa umaga'y abala na sa pamimili,
ang anak nama'y handa na, kawali ay nakasindi,
ilang bahagi ay lalagain sa tubig na kumukulo,
ang iba'y sa mainit na mantika iluluto.

Tsaka ilalako sa buong maghapon,
mga produktong hindi madali matipon,
makikita kami sa kung saan-saan,
sa kalsada, bangketa, bus at sa kung saan man datnan.

Nawa'y mga tao'y tangkilikin,
maning itinitinda, inyong bilhin,
Obra ko tong mababansagan,
sapagkat ang paghahanda nito ay pinaghirapan

photo and words by: jeklog
@ Lucban, Quezon


No comments:

Post a Comment