Wednesday, June 3, 2009

Mini Mento


Bayani, Mandirigma, Dakila, Sundalo
Mga nakahayag na mukha sa rebulto,
karaniwang sila ang siyang mga tampok,
ng mga obra ng mga bantog na manlililok.

Pero limitado ba sa mga ganitong paksa?
ang sining ng pagawa at paglikha,
ng mga modelong yari sa bato,
mga tatak ng pinagpipitaganang tao?

Tignan niyo ang mga musmos,
di ba't ang sarap pagmasdan ng lubos?
Mga ngiti at saya ay walang pagpapanggap,
puro at totoo mga ekspresyong inihaharap.

Bilib lang ako sa nakuhang litrato,
dahil porma nila'y kayang tapatan anumang monumento,
itong mga bata ang siyang sumisimbulo,
pinaka payak na anyo ng kaligayahan ng tao.

photo and words by: jeklog
@ Lucban, Quezon

No comments:

Post a Comment