Monday, June 8, 2009

Paglasap sa Ulap


Pangarap, Mithiin, Panaginip, Tagumpay
Ilang mga bagay na gusto mong mapasakamay
kaya pagtitiyaga ang iyong pinagtiyatiyagaan
upang buhay mo ay may patunguhan

Oo nga't mga musmos pang naturingan,
bata pa sa mata ng karamihan,
pero sa kanila sisibol ang bukas
darating din ang panahon na lalabas kanilang gilas

Pero ngayo'y nagbubuo pa lang ng kanilang mga gusto
Namimili pa at unti-unting natututo,
Lawak ng kaalaman ay tila makitid pa,
balang araw potensyal nila ay di na madidipa.

Kaya pabayaan mo muna sila mangarap,
Hayaan munang lahat sa utak ay maganap
Ibigay sa kanila ang sarap ng paglasap
Pagtamasa ng natupad na mithiin sa ulap.

photo and words by: jeklog
@ Pacita Complex, San Pedro, Laguna


No comments:

Post a Comment