Monday, April 6, 2009

Basbas Palaspas


Itaas, Iwasiwas, Mag-antay, Matunton
at matalsikan nitong pinagpalang ambon.
Yaong binili ko na hinabing dahon,
at magsimulang umasa na ito ang tugon.

Umaasang sa pagkabasa nitong aking dala,
ay may biyaya na ring makakasama.
Dagdag mo na rin sa pamilya'y proteksyon,
laban sa iba't ibang masamang kampon.

Pero ano na nga ba ang tunay na depinisyon,
nitong gawaing ginaganap taon-taon?
Hindi ba pagsalubong sa pagdating ng Poon?
at pagtanggap niya sa inilaan na misyon?

Tila nalito na ang ilang parokyano,
sa paggamit ng tanda ng pasyon ni Hesukristo.
Imbes na alalahanin kahalagahan ng basbas,
Ginawa na lang anting-anting kanilang palaspas.

Photo and words by: jeklog
@ Sto. NiƱo Chapel, Greenbelt, Makati


No comments:

Post a Comment