Saturday, April 11, 2009

Pangakong Ipinako


Messiah, Tagapagligtas, Panginoon, Kristo
Mga bansag sa tanging anak ng lumikha ng mundo.
Bilang regalo niya sa mga nilalang niyang mamamayan,
patunay na kahit abo may halaga sa kanyang kaharian.

Pero sa pagdapo ng kalapating ngalan ay Hesus sa daigdig,
sa kanya'y sumalubong hindi pag-gayak at pag-ibig.
Kundi pagdurusa, hinagpis at poot.
Na sa katauhan ng mga tao na ay nanuot.

Ngunit hindi ito humadlang sa kanyang misyon.
Sa halip pangangaral ng pagmamahal ang kanyang tugon.
Pumaroon at pumarito, nagpalaganap ng salita,
salitang nagnanais iligtas ang madla.

Subalit sa ika-33 taon ng kanyang buhay,
dugo ng galit at kasamaan ang nanalaytay.
Mga tao 'y nagtipon at sabay-sabay ipinako,
yaong taong sa ati'y ibinigay at ipinangako.

Photo and words by: jeklog
@ San Pedro, Laguna

No comments:

Post a Comment