Wednesday, April 1, 2009

Patay Buhay Tulay


Tapang, Tibay ng loob, balanse, kawalan ng kabog
kapag ika'y dinaga puwede kang mahulog
sa trabahong pag nagka mali, utak mo'y sabog,
kinabukasa'y durog, katawan lasog-lasog.

Yan ang sugal dito sa aming larangan,
na pinasok ko na rin kaysa walang mapasukan.
Ok lang yan, sa pag tulay nama'y may kasama ako,
ang kaso pag nagkataon, di lang isa ang laglag kundi tatlo.

Takot sa taas ay natutunan nang ibalewala,
tiwala sa kasanayan ang aking kasangga.
Simple lang naman, para lang naghahabi,
na gamit ay mahabang bakal at hindi tali o pisi.

Ito na ang gawaing sa'kin bumubuhay,
na maaari ring sa akin ay pumatay.
mas mabuti naman magtrabaho kahit delikado,
kaysa maging tambay at palamuning tao.

photo and words by: jeklog
@ Matalino St, Quezon City


No comments:

Post a Comment