Tuesday, March 31, 2009

Pamana


Luho, Alahas, Lupa, Pera
Materyal na bagay noo'y ako'y sagana.
Noong panahon na ako'y napamanahan,
at sa salapi ay di malaman paglalagyan.

Sa Alta de Ciudad ako noon nanahan,
di naalis na walang sasakyan.
Gastusin ko'y kaliwa't kanan
at sa pagwawaldas hindi mapigilan

Habang ako'y nasa tuktok,
di namalayang pundasyon ko pala ay marupok.
Imbes na magpundar at siyang nag-ipon,
Naglustay, gumasta at estado itinapon.

Sa kasalukuya'y said na ang kayamanan,
daga nga ay mas maganda ang katayuan.
natira na lang eh kahon-Kahon at Sako-sakong "Sana"
pamana ko'y saan na kaya napunta? (wala na)


Photo and words by: jeklog
@ Delta, Quezon City

No comments:

Post a Comment