Saturday, March 21, 2009

Alsa-Balutan


Balut, Penoy, Mani, Chicharon
Tilaok ko 'pag kagat ng dapit-hapon,
mga katagang buong lakas kong sinisigaw,
umaasang may mga lasenggong mamakyaw.

Hapon pa lang ay dedelehensya na ng basket,
doon sa Bulacan Public Market,
Buslong puno ng itlog na pang-lako,
Iuuwi sa Cubao nang doo'y maluto.

Bago lumarga ay saglit munang magdadasal,
lakad nawa'y hindi bulilyasuhin ng kalabang-mortal,
mga asong ulul na ulol magsitahol,
na wala na atang ibang libangan kundi sa tulad namin manghabol.

Ilang taon na rin akong umaasa,
sana nama'y bulsa ko na ay umalsa,
nang mabalutan naman ng konting ginhawa
sarili kong tila yata wala ng pahinga.

Photo and words by: jeklog
@ Kamias, Quezon city

No comments:

Post a Comment