Friday, March 20, 2009

Chess-ta

Touch move, Itim, Puti, Mate
Bawat galaw pinag-isipang mabuti.
Upang tiyakin ang tagumpay ng stratehiya,
dito sa digmaang utak ang sandata.

Madalas man sa joke ay laman,
sport daw na kung saan di ka masasaktan.
Pero palagay ko mas masakit maramdaman,
Na ika'y "nag-utak *Biya" dahil naisahan.

Saan ginaganap aming torneo?
Kahit saan! basta may board na piyesa'y kumpleto.
Sino ang mga pwedeng lumahok?
Kahit sino basta maalam at may talim ang tuktok.

Dito sa kalsada kung saan,
bulalo namin ay natatasahan.
Ang Siesta naming naturingan
Sa chess na namin nailaan.

photo and words by: jeklog
@ Don Quijote Overpass, Espana


*Biya-isdang maliit ang ulo

No comments:

Post a Comment