Tuesday, March 3, 2009

Baliw-Sawsaw


Basilio, Crispin, Gloria, Obama,
sa ngayo'y wala akong pakialam sa kanila.
Ang importante ako'y maligayang nakaupo,
dito sa hacienda kong walang bangko.

Anong iyong tinitignan sa aking mukha?

Kaw ba ay may duming nakikita?
Kasi sa paningin ko nama'y wala,
Ito'y aking natural complexion, tanned lang bahagya.

Ang sama ng tingin mo sa damit ko!
Bakit? off ba? Baduy o mukhang trapo?
Kasi sa akin hindi to retaso,
Intimately designed by Salvatore Ferragamo.

Ako ang hari ng aking mundo,
akin lahat ng nasisilayan mo!
Kahit sa mata mo'y ako'y ma-babalisawsaw
Sa aking pagkakaupo sa ilalim ng araw.


photo and words by: jeklog
@C.P. Garcia St., U.P. Diliman Q.C.


No comments:

Post a Comment