Wednesday, March 18, 2009

TakatakPhillip, Marlboro, Hope, Winston
Stick at kahang nakasiksik sa aking kahon.
Isama mo pa storck at lighter kong dala,
ito na ang kalakal ko mula noon pa.

Kami ay may kanya-kanyang sona,
teritoryo kung saan kami ay pwede magtinda.
Gawain ito naming mga tindero,
pakita ng paggalang sa kapwa at pagrespeto.

Baybay-tawid sa mga kalsada,
alok-habol lalo na sa mga namamasada.
Ang stop light sa amin baligtad ang takbo,
sapagkat ilaw pag nag pula, business namin ay go.

Marami kaming makikita mo,
may ahente kami sa bawat kanto.
Hanggat sunog-bagang paninigarilyo ay talamak,
sa kalye'y di mawawala tunog ng aming takatak.

photo and words by: jeklog
@ Araneta St, Quezon, City
No comments:

Post a Comment