Friday, March 27, 2009

Kapa sa Dilim


Kuwerdas, Tono, Tipa, Nota,
Lahat may kaugnayan sa instrumento kong pang-musika,
na nagbigay sa akin, tira-tirang pag-asa,
na mundo pala'y may natatangi pang ganda.

Gumuho ang lahat nang kadiliman ang nanaig,
Liwanag, tuluyang iniwan aking daigdig.
Noo'y galit sa tadhana ang sa akin ay bumalot,
bawat araw napuno ng hinagpis at poot.

Isang araw nakahawak ng instrumentong kurbada ang hubog,
kaagarang ang loob ay nahulog sa kanyang tunog.
Nagpunyagi upang matuto kahit paano,
Nagtiyaga habang may nagtuturong tao.

Ang aking pagkapa sa dilim ay nabigyan ng rason.
Pagkapa pala sa musika ang tugon,
Bulag na musikero man akong naturingan,
Nakakita naman ako ng tunay na kaibigan.

photo and words by: jeklog
@ EDSA-Kamuning, Q.C.

No comments:

Post a Comment