Thursday, March 26, 2009

Papa Jack

Pila, Antay, Sakay, Pedal
ganyan daw ang buhay ng tatay kong mahal.
Nagpapawis, nagbibilad para may mapakain,
matugunan ang pang araw-araw na gastusin.

Sabi ni ina sadyang masipag si ama,
marahil ito daw ang nakapagpa in-love sa kanya.
Mukha man daw niya ay mukhang sanggano,
pero sa loob nama'y marangal na tao.

May tiyaga, malasakit at paninindigan,
katangian niya kahit limitado ang napag-aralan.
kaya laging paalala ni Mama ang tamang sukat ay di sa mukha,
sipatin mo rin ang kakayanang magmahal at mag-aruga.

Yan ang Papa ko na "Pinapa" rin ni Mama,
mukha mang pinaglihi sa kahirapan ay ipinanagmamalaki namin talaga.
Binubuhay kami sa pagpapakahirap sa pagpapadyak,
Siya ang Daddy ko, ang aming Papa Jack.

Photo and words by: jeklog
@ National Hi-way, San Pedro, Laguna

No comments:

Post a Comment