Saturday, March 28, 2009

Tagasalo


Mommy, Mama, Inay, Nanay
Mga palayaw at tawag sa ilaw ng bahay.
Kay rami pang ibang puwedeng pangalan,
Pero ang sa akin ay iba, kaya dahilan ay pakinggan.

Tagasalo ang siyang nais kong ibinyag,
sa ina ko ay gusto kong ibansag.
Negatibo man ang konotasyon nito,
Pero marapatin niyong ihayag ko ilan sa mga rason ko.

Tagasalo siya sa pagsalo sa akin kung ako'y problemado,
sa sobrang ligaya ko ay siya rin ang nais kong sumalo,
Tahanan ay ramdam kapag siya ay ka-salo,
Bituka ko'y mala bodega kapag siya ang naghanda ng salo-salo.

Lahat ng pagsubok ay nakakayanang harapin,
dahil alam kong sa likod may naka back-up sa 'kin.
Ang tanging ina kong Tagasalo,
Na alam kong ok na lahat kapag nakapulupot sa akin kanyang braso.

photo and words: jeklog
@ UST Fields, Espana, Manila


No comments:

Post a Comment