Monday, March 30, 2009

Photo Kalye


Tao, Pagbabago, Dokumentaryo
Adhikain nitong natatanging grupo.
na pilit tinatahak landas na di pansin,
na responsibilidad din ng bawat mamamayan kung tutuusin.

Sumasabak sa digmaan na ang tanging sandata,
ay puso, konsensiya at lente ng camera.
Pokus ay maiiangat kamalayan ng lipunan,
sa pamamagitan ng mga nakuhang larawan.

Sa bawat pitik ay may kaakibat na aksyon,
kilos na sana'y maibsan namataang sitwasyon.
Bawat putok ay siyang nagnanais,
bawasan ang luha ng bansang tumatangis.

Mga Taong tumutulay sa pagbabago gamit ang dokumentaryo,
Layon makapagbinhi ng mapamulat na kwento.
Sana sa mga munting bagtas na ito naihayag ang mensahe,
Misyon ng grupong binansagang PHOTO KALYE.

photo and words by: jeklog
@ Tondo, Manila


* my gratitude to these people for just merely being them. (kalyetographers in action)

No comments:

Post a Comment