Saturday, March 14, 2009

Basahan

Salita, Balita, Showbizz, Tsismis
Ilan lamang sa masasagap sa pagtingin ng mabilis,
sa kapirasong papel na aking nadampot,
habang sa basuraha'y ako'y namumulot.

Makahiga nga muna dito sa aking sofa,
Sofa, sa sala kong kalsada,
susubuking madugtungan naman ng konting dunong,
utak kong sa Rugby ay natutong.

Mga pahina'y isa-isa kong binuklat.
Mga letra'y malagkit na hinipo ng matang mulat.
Ngunit bakit ang pagbabasa'y napunta sa pagkakamot?
Mukha'y nagusot at noo'y nakakunot?

Tila yata ako ay may nalilimutan,
ang rason kung bakit wala akong maintindihan.
AH! ako nga pala'y sa pagbabasa'y di naturuan,
kaya sa sino mang mapadaan, maaari mo ba akong Basahan?

photo and words by: jeklog
@ Dapitan St., Manila

No comments:

Post a Comment